سلام

کادر مهد کودک نهال زندگی با بیش از ۱۰ سال سابقه ی کار و خدمت رسانی در جهت آموزش کودکان شما

مدیریت مهد کودک نهال زندگی و کادر مجرب آن دارای کلیه ی مدارک تحصیلی و آموزشی می باشد

افتخار دارد که مسوولیت آموزش و پرورش کودکان بسیاری را تا کنون به عهده داشته است که بعد از آموزش در بهترین مدارس نمونه در منطقه پذیرش شدند و مدارج عالی در زمینه های ورزشی و علمی را کسب نموده اند

مدیریت این مجموعه به عهده ی خانم شریفی  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی می باشد

توضیح اینکه خانم شریفی به مدت ۱۰ سال مدیریت مهد کودک های مختلفی از جمله مهد کودک کاج و مهد کودک سبز را به عهده داشته است

کادر مجرب این مجموعه پس از گذراندن دوره های آموزشی و عملی در این مجموعه مشغول به کار می شوند

تمامی پرسنل این مجموعه دارای مدرک کارشناسی علوم رفتاری و روانشناسی کودک می باشند